سیمان آهکی(PKZ)

PKZ  مخفف Portland Kalstein Zement به زبان آلمانی است. این سیمان در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند تیپ 325-1 بکار می رود ، قابلیت کاربرد دارد. بعلاوه نفوذ پذیری بتن کاهش یافته و در نتیجه دوام بتن سخت شده حاوی این تیپ سیمان در برابر یخ زدن و آب شدن املاح یخ زا و عوامل شیمیایی بهبود می یابد