افتخارات سیمان بجنورد

1-  دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت محصولات سیمان پرتلند تیپ 325-1  ، 425-1 ، 525-1 ، 2،  3 ،  5  مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 389 .

2-  دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت محصولات سیمان پرتلند پوزولانی و پوزولانی ویژه مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 3432 .

3- دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت محصول سیمان پرتلند آهکی ( PKZ ) مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 4220 .

4- دریافت پروانه استاندارد اجباری پوزولان طبیعی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 3433 .

5- دریافت پروانه استاندارد اجباری جهت محصول سیمان مرکب مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-11571 .

6- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 از TÜV NORD  آلمان .

7- دریافت لوح تقدیر به عنوان دوستدار صنعت سبز در سال 1380  .

8- پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005 و قرار گرفتن در نوبت ممیزی از سوی اداره نظارت بر اجرای سیستم های کیفیت و نظام تأیید صلاحیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .

9- دریافت لوح تقدیر واحد برتر کیفیت کشور در بیست و یکمین سمینار دوره جدید کنترل کیفیت سیمان و سیمان های آمیخته هیدرولیکی از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در سال 85 و در سال 87 مبنی بر دستیابی سیمان بجنورد به کیفیت برتر سیمان 425-1 - بالاترين راندمان توليد كلينكر و سيمان – بيشترين مقدار استفاده از مواد افزودني و كاهش گازهاي گلخانه اي.

10- كسب مقام دوم توليد و تحويل سيمان در هلدينگ فارس خوزستان در سال 86 .

11- دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار در سطح کشور از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 87 .

12- كسب مقام نخست در توليد و تحويل سيمان در بين سيمانهاي كشور در سال 87 ( شش ماهه اول سال) با 140% راندمان .

13- انتخاب به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی در سال 89 از طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

14- دريافت گواهي تعهد به تعالي از مركز مطالعات بهره وري  و منابع انساني بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM.