ارزشها

ارزش ها

 

شركت سيمان بجنورد به اصول و مباني زير احترام مي گذارد و براي آنها ارزش قائل است :

 

احترام به مشتري و ايجاد توازن بين نياز و توقعات آنها

ارتقاء ‌و توسعه صلاحيت منابع انساني

ايجاد محيطي شفاف ،‌قابل اعتماد و مشاركت پذير

ارتباط متوازن بين كارگروهي و فعاليت هاي درون واحدي

احترام به ضوابط ،‌ قوانين و استانداردها

توجه به ايمني ، بهداشت ومحيط زيست

ايجاد توازن بين مشاغل افراد در محيط كار و خانواده

چشم انداز و ماموریت شرکت

چشم‌انداز

شركت سيمان بجنورد در نظر دارد پس از طي مسير تعالي، در سال 1400 به بهترین سازمان از نظر استفاده بهینه از منابع در اختیار در جهت حداکثر سودآوری و در نتیجه پایداری و خوش‌نامی در سطح کشور تبديل گردد.

مأموريت

مأموریت شركت سيمان بجنورد، توليد و فروش سيمان با كيفيت برتر، قيمت مناسب و سود آور و رفع نياز استان‌های هم‌جوار و سطح كشور، با رعايت نياز و خواسته هاي ذينفعان می‌باشد كه اين رسالت با استفاده از پتانسيل و مزیت‌های در اختيار محقق خواهد شد و در راستای مأموریت خود حس مسئولیت پذیری در قبال مخاطبان خود اعم از مشتریان ،سهامداران و ذینفعان را مصروف ا‌یجاد رضایت و امنیت سرمایه و منابع ،علی‌الخصوص منابع انسانی خواهد نمود.

استراتژی شرکت

-         حفظ و مدیریت سهم بازار داخلي و صادرات)حفظ کيفيت و بهبود آن،‌تنوع توليد،‌ مهندسي فروش،‌ حفظ بازارهاي داخلی و صادراتي و...)

-         مديريت هزينه ها و کاهش قيمت تمام شده (افزايش راندمان تجهيزات ،‌کاهش توقفات ،‌بهينه سازي مصرف انرژي،‌توليد و فروش سیمان‌های آميخته (از جمله سیمان پرتلند مرکب-الف32.5)، مديريت منابع مالي  و ...)

-         تولید برنامه ریزی شده بر مبنای سهم بازار در منطقه و کشور در شرائط رکود

-         توسعه سرمايه انساني و بهره گيري از نيروهاي توانمند ،‌متعهد و کاري ،‌توجه به امر آموزش و مشارکت کارکنان، جانشین پروری و تقویت سامانه هاي مديريتي

-         توجه به مسائل زيست محيطي ، ايمني و بهداشت شغلي و انرژی