مناقصه های شرکت

شرح مناقصه  مدارک و مستندات

از تاریخ

تا تاریخ           
 تامین نیروی انسانی

   1394/09/08  1394/09/22
حمل مازوت به کارخانه   1394/09/29

1394/10/10

نگهداری فضای سبز کارخانه   1394/10/15

1394/10/26

 تامین لودر و کمپرسی جهت حمل مواد معدنی    1394/11/18  1394/11/29

استخراج ، بارگیری و حمل سنگ آهک

 دستورالعمل 1395/01/30
1395/02/11

 بهره برداري ، نگهداري و تعميرات تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و شبکه اصهي فاضلاب  دستورالعمل  1395/03/22 1395/04/01

 کلیه عملیات مربوط به آماده سازی سنگ گچ آتش باری شده ، بارگیری ، حمل و تحویل آن از معدن
گچ صفی آباد به کارخانه سیمان بجنورد
   1395/04/13  1395/04/26
 حمل مازوت


1395/08/08 1395/08/18

 تامین نیروی انسانی

دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران (تامین نیرو)

   1395/08/15 1395/08/25 
خرید و نصب دوربین مدار بسته 1
خرید و نصب دوربین مدار بسته 2

1395/10/13
1395/10/29

نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان بجنورد 1
نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان بجنورد 2
  1395/11/12
 1395/11/28
 استخراج ،بارگیری و حمل سنگ گچ
  1396/01/20
 1396/02/07
 خرید سنگ گچ
  1396/01/20
 1396/02/07
 بارگیری و حمل مواد معدنی و کلینکر
   1396/03/25  1396/04/08
 بارگیری و حمل مواد معدنی و کلینکر
  1396/03/25
 1396/04/08
 استخراج ، بارگیری و حمل سنگ آهک
  1396/05/17
 1396/05/31
 انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای صادراتی
  1396/06/06
 1396/06/17
 خرید پوزولان
   1396/07/18  1396/07/30
 خرید سنگ آهک
  1396/07/18
 1396/07/30
 انجام اکتشافات تفصیلی در زون 2 معدن آلوویوم
  1396/08/01
 1396/08/15
بهره برداری ، نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و شبکه فاضلاب سیمان بجنورد
  1396/08/04
1396/08/15
تامین نیروی انسانی 1
  1396/09/09
1396/09/21
 تامین نیروی انسانی 2
     
 نگهداری فضای سبز کارخانه
   1396/11/18  1396/11/30
 خرید سنگ آهن
   1396/11/25  1396/12/08
 انتخاب مشاور جهت طرح بهره برداری معدن آهک
  1397/02/06
 1397/02/18
 انتخاب مشاور جهت طرح تفصیلی معدن آلوویوم
   1397/02/06  1397/02/18
 بارگیری سیمان
  1397/05/09
 1397/05/18
 خرید سنگ گچ
   1397/06/10  1397/06/22
 استخراج ، حمل و بارگیری سنگ گچ
   1397/06/10  1397/06/22