مزایده های شرکت

شرح مزایده 
 مدارک و مستندات
از تاریخ
تا تاریخ 
 اقلام نو ، مستعمل و ضایعاتی برقی
   95/04/31  95/05/14
اقلام نو، مستعمل و ضایعاتی مکانیکی
  95/04/31 95/05/14
وانت مزدا
  95/04/31
95/05/14
 اقلام ضایعاتی
   95/11/02  95/11/12
 سواری زانتیا
   96/02/17  96/02/28
 سواری پژو پارس
   96/04/07  96/04/15
 وانت مزدا
   96/04/07  96/04/15
یک باب ساختمان و یک قطعه زمین
96/06/26 96/07/06
شرایط مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی و ضایعاتی

96/09/22
96/10/07
 اقلام برقی و... -اسقاطی
   96/09/22  96/10/07
 اقلام نو و مستعمل مزایده ای واحد برق   96/09/22
96/10/07
 اقلام نو و مستعمل مزایده ای واحد مکانیک 
  96/09/22
96/10/07
 اقلام ضایعاتی   96/09/22
96/10/07
 سیلندر و کپسول گاز-اسقاطی   96/09/22
96/10/07
 لوازم خانگی-اسقاطی   96/09/22
96/10/07
 لوازم کامپیوتر-اسقاطی   96/09/22
96/10/07
 ماشین ابزار و ابزار آلات-اسقاطی   96/09/22
96/10/07
 میز و صندلی-اسقاطی   96/09/22
96/10/07
 4 واحد آپارتمان مسکونی
  97/05/27
97/06/06