مزایده های شرکت

شرح مزایده 
 مدارک و مستندات
از تاریخ
تا تاریخ 
 اقلام نو ، مستعمل و ضایعاتی برقی
   95/04/31  95/05/14
اقلام نو، مستعمل و ضایعاتی مکانیکی
  95/04/31 95/05/14
وانت مزدا
  95/04/31
95/05/14
 اقلام ضایعاتی
   95/11/02  95/11/12
 سواری زانتیا
   96/02/17  96/02/28
 سواری پژو پارس
   96/04/07  96/04/15
 وانت مزدا
   96/04/07  96/04/15
یک باب ساختمان و یک قطعه زمین 96/06/26 96/07/06