بازرگانی و خرید شرکت

لطفا جهت معرفي شركت يا فروشگاه خود، مشخصات كامل خود را در آدرس  www.bjcement.com ثبت بفرماييد.
اطلاعات شما بررسي و پس از آن در وندورليست قرار خواهد گرفت. درصورت وجود هرگونه سوال، از طرف واحد تامين و تداركات با شما تماس گرفته خواهد شد.
باتشكر