انواع بسته بندي محصولات :

 ا- پاكت 50 كيلوگرمي      2 -  كيسه هاي جامبوبگ 1/5 تني     3- كيسه هاي اسلينگ بگ      4-  فله اي

 پروژه هاي عظيم و استراتژيك زير بخشي از مشتريان وفاداري هستند كه به كيفيت محصولات صادراتي سيمان  بجنورد اعتماد نموده اند :

•         پروژه سد سنگ توده شماره  2 و  پروژه هاي جاده سازي ، ساخت نيروگاه برق آبي ، شركت سامان تأمينات و شركت ريل و... در كشور تاجيكستان .

•         کلینکر مصرفی کارخانه سیمان  قره داغ ، تأمين سيمان  پروژه هاي ساختماني  شركت آزسمنت ، شركت الدوز و... در كشور آذربايجان .

•         پروژه هاي ساختماني شركتهاي سفير ، كارپل ، شركت چينا ، شركت پلازاشيپينگ و... در كشور روسيه .

•         پروژه هاي ساختماني شركتهاي بزرك خارجي ازجمله  : بيوك ، پليمكس ، رنسانس  ، پارس انرژي ،  شركت لوتوس و ... در كشور تركمنستان   .

 

اطلاعات ایمنی مواد سیمانهای پرتلند و پوزولانی